نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

یاتاقان آریو ARIO S300

یاتاقان آریو ARIO S300 یاتاقان آریو ARIO S300 یکی از قطعات موتور می باشد که بین میلنگ و دسته پیستون قرار گرفته است. در موتور زمانی که دو قطعه فلزی روی یکدیگر قرار می گیرند باعث شده بین آنها اصطکاک ایجاد شود و این اصطکاک باعث ایجاد سایش و خوردگی بین قطعات می گردد بنابراین از یاتاقان آریو ARIO S300 استفاده می شود تا حرکت میان قطعات تسهیل پیدا کند و کار به راحتی انجام شود. یکی دیگر از مزیت های استفاده از یاتاقان آریو زوتی ARIO S300 جلوگیری از ایجاد لرزش قطعات مکانیکی می باشد که باعث شده سر و صدای ناشی از آن نیز تا حد ممکن کم شود.

یاتاقان آریو زوتی ARIO Z300

یاتاقان آریو زوتی ARIO Z300 یاتاقان آریو زوتی ARIO Z300 یکی از قطعات موتور می باشد که بین میلنگ و دسته پیستون قرار گرفته است. در موتور زمانی که دو قطعه فلزی روی یکدیگر قرار می گیرند باعث شده بین آنها اصطکاک ایجاد شود و این اصطکاک باعث ایجاد سایش و خوردگی بین قطعات می گردد بنابراین از یاتاقان آریو زوتی ARIO Z300 استفاده می شود تا حرکت میان قطعات تسهیل پیدا کند و کار به راحتی انجام شود. یکی دیگر از مزیت های استفاده از یاتاقان آریو زوتی ARIO Z300 جلوگیری از ایجاد لرزش قطعات مکانیکی می باشد که باعث شده سر و صدای ناشی از آن نیز تا حد ممکن کم شود.